Co používám

Snad více času na focení, absolvování workshops u mým oblíbených pořadatelů těchto akcí jako je fotoaparat.cz a fotoskoly.cz a trochu zamakat na produktovce a na práci v ateliéru vůbec.
Inspirativní týden strávený v přírodě ve společnosti účastníků letní plenérové školy pod vedením ak. mal. Milana Periče. Výborná parta lidí, klid na fotocení, protože všichni se věnují malbě, a výživné večerní konzultace s akademiky. Do toho všeho stěhování a přestavba ateliéru, ve kterém se už snad konečně pohnu kolem fotografického stolu gigantických rozměrů. A snad už se taky konečně dokopat k samostatné výstavě.
Motto: Nerad dlouho přemýšlím , radši mám moment okamžiku a překvapení.